CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Châu Phong

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU PHONG I

Mã số thuế: 2901059556
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Phong, Xã Châu Phong, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG PTDTBT THCS CHÂU PHONG

Mã số thuế: 2901059348
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xã Châu Phong, Xã Châu Phong, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TUẤN LAN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901953925
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm mới, Xã Châu Phong, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT QÙY CHÂU – XÃ CHÂU PHONG

Mã số thuế: 2901971057-010
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Phong, Xã Châu Phong, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An