CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Châu Thắng

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU THẮNG

Mã số thuế: 2901059972
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Thắng, Xã Châu Thắng, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN NAM VINH ANH

Mã số thuế: 2901379482
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm mới, Xã Châu Thắng, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT QÙY CHÂU – XÃ CHÂU THẮNG

Mã số thuế: 2901971057-008
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Thắng, Xã Châu Thắng, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An