CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Châu Thuận

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU THUẬN

Mã số thuế: 2901059475
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Thuận, Xã Châu Thuận, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU THUẬN

Mã số thuế: 2901059436
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Thuận, Xã Châu Thuận, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỨC TÀI

Mã số thuế: 2901945089
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Bông 1, Xã Châu Thuận, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT QÙY CHÂU – XÃ CHÂU THUẬN

Mã số thuế: 2901971057-009
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Thuận, Xã Châu Thuận, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An