CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Châu Tiến

CÔNG TY TNHH TÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2900720170
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Hùng, xóm Minh Tiến, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU TIẾN

Mã số thuế: 2901059933
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Tiến, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU TIẾN

Mã số thuế: 2901132799
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Hợp Tiến, Châu Tiến, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGỌC SƠN QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901627833
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Hồ Ngọc, xóm Minh Tiến, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THẮNG TUẤN

Mã số thuế: 2901708793
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Anh Tuấn, Xóm Minh Tiến, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIỆN ĐẠT

Mã số thuế: 2901722678
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà bà Trần Thị Minh, xóm Minh Tiến, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẮC HIẾU

Mã số thuế: 2901939913
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Minh Tiến, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT QÙY CHÂU – XÃ CHÂU TIẾN

Mã số thuế: 2901971057-006
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Châu Tiến, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An