CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diên Lãm

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIÊN LÃM

Mã số thuế: 2901125142
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xã Diên Lãm, Xã Diên Lãm, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIÊN LÃM

Mã số thuế: 2901125174
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xã Diên Lãm, Xã Diên Lãm, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT QÙY CHÂU – XÃ DIÊN LÃM

Mã số thuế: 2901971057-012
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Diên Lãm, Xã Diên Lãm, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ PHÚC THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2902052384
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Cướm, Xã Diên Lãm, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An