CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Quỳnh Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẮC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900511917
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẠI TÂY DƯƠNG

Mã số thuế: 2900552920
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Phan Thái An, khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ DU LỊCH THẮNG LIÊN

Mã số thuế: 2900553963
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Thắng, khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CẦU HƯNG

Mã số thuế: 2900579859
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Thăng, khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LƯU HỒNG

Mã số thuế: 2900608115
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hồng, khối 8, thị trấn Cầu Giát, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SƠN THUỶ

Mã số thuế: 2900616807
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Viết Sơn, khối 5, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG AN

Mã số thuế: 2900621317
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THANH BÌNH

Mã số thuế: 2900640359
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Số nhà 197, khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC HẢI

Mã số thuế: 2900702012
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Nhật Đức, khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGỌC HƯNG

Mã số thuế: 2900766224
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Cao Xuân Hưng, khối 5, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3 4 96