CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Quỳnh Lưu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2900770446
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà Hạnh Khuê, khối 6,, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN HOÀNG AN

Mã số thuế: 2900787908
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Thao, khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH HUY LONG

Mã số thuế: 2900841601
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: khối 11, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP SÀI GÒN-TRUNG ĐÔ

Mã số thuế: 2900861213
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Tầng 2, Khu văn phòng tổng hợp Chợ Giát, khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ SINH

Mã số thuế: 2900871677
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Cao Xuân Bình, khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐƯỜNG VƯƠNG

Mã số thuế: 2900920250
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Mạnh Hùng Vương, khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THÍNH ANH THỐNG

Mã số thuế: 2901081287
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Hồ Thị Hoan, khối 9, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901084496
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 2901095829
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 1- TT Cầu Giát, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẤT PHONG

Mã số thuế: 0309051786
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Số 368 Đường 48B, khối 11, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3 4 5 96