CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Thị Trấn Cầu Giát

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ BẮC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900325967
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 11, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ TM TỔNG HỢP QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2900328936
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: K6 – Thị trấn cầu giát- Quỳnh lưư, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN LONG LOAN

Mã số thuế: 2900330438
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Loan, khối 7, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ TÍN

Mã số thuế: 2900416597
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Hà, khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC TÀI

Mã số thuế: 2900437237
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Cầu Giát, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THIỀU THOA

Mã số thuế: 2900486844
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Thiều, khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HỒNG ĐÀO

Mã số thuế: 2900494362
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Nhà ông Đào, khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG VẬT TƯ VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 2900503553
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Trần Thị Hải, khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MINH QUANG

Mã số thuế: 2900507212
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Dũng, khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN NGHỆ AN II

Mã số thuế: 2900509509
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 11, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3 23