CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã An Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC TIẾN

Mã số thuế: 2900951202
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Nam Tiến, Xã An Hòa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN SẢN XUẤT – CHẾ BIẾN & KINH DOANH MUỐI IỐT THẮNG LƯỢNG

Mã số thuế: 2901365176
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, Xã An Hòa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH QUỲNH

Mã số thuế: 2901550891
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Bắc Lợi, Xã An Hòa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HTX DICH VỤ MUỐI TÂN AN

Mã số thuế: 2901563139
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Tân An – Xã An Hòa – Quỳnh Lưu – Nghệ An, Xã An Hòa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LÊ LÝ

Mã số thuế: 2901621888
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Bắc Lợi, Xã An Hòa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI AN HÒA NA

Mã số thuế: 2901632223
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Nam Tiến, Xã An Hòa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÌNH TÂM

Mã số thuế: 2901733905
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Tân Thắng, Xã An Hòa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH CHUNG THU

Mã số thuế: 2901779579
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Tân Thịnh, Xã An Hòa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON AN HOÀ

Mã số thuế: 2901840368
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Toàn Lợi, xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu, Xã An Hòa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỘT THÀNH VIÊN PHÚ YÊN

Mã số thuế: 2901863767
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Tân An, Xã An Hòa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2