CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Ngọc Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ NGỌC SƠN

Mã số thuế: 2901019659
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BÌNH HOA

Mã số thuế: 2901297416
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Hoa, xóm 2, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 2901320496
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HUYỀN THẢO

Mã số thuế: 2901741399
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 4A, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TIẾN THỊNH – CHI NHÁNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 0304633597-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN NGỌC

Mã số thuế: 2901852564
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: THôN 8 – Xã NGọC SơN, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÀI MẠNH PHÁT

Mã số thuế: 2901872391
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HOÀNG VIỆT

Mã số thuế: 2901910992
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 4A, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MAI HOA

Mã số thuế: 2901929915
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Nhà ông Tô Văn Bình, xóm 2, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI QUANG THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2901932636
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2