CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Bá

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2900511554
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Cầu Đông, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TÂM ANH

Mã số thuế: 2900609782
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Phan Văn Chỉnh, xóm Liên Minh, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANH THẢO

Mã số thuế: 2900888857
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NGA SƠN

Mã số thuế: 2900890711
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Ngô Văn Sơn, xóm 8, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ NGUYÊN AN

Mã số thuế: 2901242752
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀN HÀ

Mã số thuế: 2901269377
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI CÁT

Mã số thuế: 2901274842
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & VẬN TẢI QUỐC KHÁNH

Mã số thuế: 2901449242
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THUỶ ĐÔ

Mã số thuế: 2901498715
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH BÁ

Mã số thuế: 2901517220
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3