CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Bảng

CÔNG TY CP NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TRỊNH MÔN

Mã số thuế: 2900329633
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC SƠN

Mã số thuế: 2900835679
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Thực, xóm Chí Thành, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TIẾN HẢI

Mã số thuế: 2901026085
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hải, xóm Quyết Tiến, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VĂN KHOA

Mã số thuế: 2901212878
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Văn Dũng, xóm Tân Xuân, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BẮC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901407267
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Tiến Bộ, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINH NHÂM

Mã số thuế: 2901459603
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Học Văn, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH BẢNG

Mã số thuế: 2901520015
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Chí Thành, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY ÁNH

Mã số thuế: 2901586432
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Mai Giang, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THE GERMAN ISLAND

Mã số thuế: 2901724499
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Văn Học, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG VĂN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901740349
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng văn , xóm Mai giang 1, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3 4