CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Châu

CÔNG TY TNHH HOÀNG CHÂU

Mã số thuế: 2900622511
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Lê Thạc Tự, xóm 16, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢY LÝ

Mã số thuế: 2901092095
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Bảy, xóm Tuần A, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THẮNG THÀNH

Mã số thuế: 2901274874
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Tại nhà ông Thắng, xóm 6, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ QUỲNH CHÂU

Mã số thuế: 2901497013
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Tuần A, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH CHÂU

Mã số thuế: 2901515262
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Tuần C, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIỀN QUỲNH

Mã số thuế: 2901625378
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Ngô Công Hiền, xóm 9, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN PHÚ TÀI

Mã số thuế: 2901674255
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Tuần A, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NEW LIGHT

Mã số thuế: 2901680851
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT PHÚC AN

Mã số thuế: 2901779297
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Tuần B, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HIỆP HUY PHÚ

Mã số thuế: 2901783705
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Tuần A, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3 4