CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Dị

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HẢI SẢN TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 2901327075
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Phú Lợi 1, Xã Quỳnh Dị, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An