CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Diễn

CÔNG TY TNHH GIA PHONG

Mã số thuế: 2901205990
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Đình Phùng, Xóm 2, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH DIỄN

Mã số thuế: 2901511980
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THOAN THẢO

Mã số thuế: 2901532444
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trọng Lợi, xóm 3, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TRẦN GIA PHONG

Mã số thuế: 2901803091
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA MẠNH PHÁT

Mã số thuế: 4201733156
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xóm 2, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901884333
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI GIANG LONG

Mã số thuế: 2901909524
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÀ PHÁT GROUP

Mã số thuế: 2901914080
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 2901926939
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINWOOD

Mã số thuế: 2901943571
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2