CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Đôi

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒ TÙNG MẬU

Mã số thuế: 2901019722
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Đôi, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN DUY NGHĨA

Mã số thuế: 2901271640
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY LẮP &THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC

Mã số thuế: 2901293274
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG YẾN LINH

Mã số thuế: 2901433813
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ NGUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 2901476870
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYÊN PHÁT N.A

Mã số thuế: 2901632537
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VLXD GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 2901634527
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BẢY QUÝ

Mã số thuế: 2901763868
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Cầu Bún, thôn 4, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DU LỊCH PHAN HUỆ

Mã số thuế: 2901779459
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901789136
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2