CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG LAN

Mã số thuế: 2900483709
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng, xóm 5, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY LẮP GIANG SƠN

Mã số thuế: 2900503546
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ QUỲNH GIANG

Mã số thuế: 2900600589
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚC

Mã số thuế: 2900613757
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Quý Quy, xóm 11, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MINH SƠN

Mã số thuế: 2900613877
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP QUỲNH GIANG

Mã số thuế: 2900874413
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Hồng Hiệp, xóm 5, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN ĐỨC MINH OANH

Mã số thuế: 2901028727
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH NHẬT NGUYỆT

Mã số thuế: 2901064147
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Công Minh, Xóm 9, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ VIỆT TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 0102623557-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐÀM QUANG

Mã số thuế: 2901236847
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3 5