CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Hậu

CÔNG TY TNHH HẢI CƯỜNG

Mã số thuế: 2900535756
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ QUỲNH HẬU

Mã số thuế: 2900600564
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NAM KHÁNH HOÀNG

Mã số thuế: 2901138141
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VÂN ANH TÀI

Mã số thuế: 2901178200
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Hậu, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

UB

Mã số thuế: 2901238957
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM HOÀNG TÀI DŨNG

Mã số thuế: 2901407845
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH HẬU

Mã số thuế: 2901511451
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG ANH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901630459
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LINH HOÀNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901634372
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ANH TUẤN NGỌC

Mã số thuế: 2901647188
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3