CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Hoa

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ QUỲNH HOA

Mã số thuế: 2901131065
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Hoa, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH HOA

Mã số thuế: 2901510151
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Quỳnh Hoa, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU QUỲNH HOA

Mã số thuế: 2901737681
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOA NAM

Mã số thuế: 2901889395
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG KHANG HUY

Mã số thuế: 2901970053
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ VIỆT ANH

Mã số thuế: 2902052521
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An