CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Hồng

CÔNG TY TNHH HẢI HÀ

Mã số thuế: 2900468806
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÙNG HOÀNG

Mã số thuế: 2900556851
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 2900566225
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Sỹ Kim, xóm 5, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIÊN NGỌC

Mã số thuế: 2900566232
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Viên xóm 4, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỒNG KHỞI

Mã số thuế: 2900577932
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xóm 4, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHÁNH HOÀNG

Mã số thuế: 2900848251
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Hồng Tiến, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI MAI LINH

Mã số thuế: 2900872920
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà Bà Trần Thị Linh, xóm 4, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HỒNG

Mã số thuế: 2900895357
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Chính, xóm 6, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TIẾN DŨNG QUANG

Mã số thuế: 2901072194
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LUẬN NHÂN

Mã số thuế: 2901146953
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3 6