CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Hưng

CÔNG TY TNHH HƯNG TÂN

Mã số thuế: 2900596357
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Văn Sỹ, xóm 5, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUẬN HƯNG

Mã số thuế: 2900619999
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Chung, xóm 6, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG XUÂN THUỶ

Mã số thuế: 2901014523
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Đàm Xuân Thuỷ, xóm 6, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ-QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẢI AN

Mã số thuế: 2901074931
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Đinh Ngọc Hải, xóm 1, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT ANH

Mã số thuế: 2901259996
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG TOÀN DIỆN

Mã số thuế: 2901271619
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG TÂY

Mã số thuế: 2901374981
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH HƯNG

Mã số thuế: 2901510232
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Quỳnh Hưng, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG BẢO NGỌC

Mã số thuế: 2901525775
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HẰNG NGA

Mã số thuế: 2901570707
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3 6