CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHƯƠNG

Mã số thuế: 2901253384
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÙNG MẠNH BÁU

Mã số thuế: 2901323560
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 23, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VƯƠNG MỸ

Mã số thuế: 2901361929
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 23, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN LÂM

Mã số thuế: 2901365987
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 986

Mã số thuế: 2901382171
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Bá ánh, xóm 18, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VÂN SANG

Mã số thuế: 2901400335
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 23, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP SIÊU THỊ XÂY DỰNG

Mã số thuế: 2901553973
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 18, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SƠN ĐẠI HIỆP

Mã số thuế: 2901570658
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 21, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TV REALTY

Mã số thuế: 2901575776
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 21, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP HÓA MỸ PHẨM ĐƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2901629083
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Xuân Đường, xóm 20, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3