CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Lập

CÔNG TY TNHH TMTH HỒNG TÀI

Mã số thuế: 2901492174
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Hồng, xóm Hợp Tiến, Xã Quỳnh Lập, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI HẢI

Mã số thuế: 2901575494
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Đồng Tiến, Xã Quỳnh Lập, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An