CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Long

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH LONG

Mã số thuế: 2901242304
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Long, Xã Quỳnh Long, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MN QUỲNH LONG

Mã số thuế: 2901501076
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Phú Thành, Xã Quỳnh Long, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XUÂN HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 2901720286
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Phú Liên, Xã Quỳnh Long, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHUNG THIÊM

Mã số thuế: 2901778078
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Đại Tân, Xã Quỳnh Long, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT HTH

Mã số thuế: 2902039400
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Minh Thành, Xã Quỳnh Long, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An