CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Lương

DOANH NGHIỆP TN TUẤN SỰ

Mã số thuế: 2900235738
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Viết Sự, xóm 2, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG TÂM

Mã số thuế: 2901086542
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Lê Hồng Tâm, xóm 5,, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẢO VN

Mã số thuế: 2901494848
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH LƯƠNG

Mã số thuế: 2901512536
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DNTN HẢI LOAN

Mã số thuế: 2901572704
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ LƯƠNG

Mã số thuế: 2901572743
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAN HÙNG

Mã số thuế: 2901580423
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT &TMDV TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 2901608157
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG TÂM HIỂN VINH

Mã số thuế: 2901617930
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC ĐỨC HÀ

Mã số thuế: 2901621486
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3