CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Minh

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HẢI SẢN LONG HẢI

Mã số thuế: 2900539359
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà máy chế biến bột cá Hải Long, xóm 1, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH MINH

Mã số thuế: 2901512529
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KHÁNH QUY

Mã số thuế: 2901573151
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HTX KINH DOANH DV NÔNG NGHIỆP-DIÊM NGHIỆP XÃ QUỲNH MINH

Mã số thuế: 2901614922
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI ÂN PHÁT NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901697654
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI HÙNG CƯỜNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901698489
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHẢI HOÀN

Mã số thuế: 2901707630
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN CẦU HẠNH

Mã số thuế: 2901722879
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỆT ÚC – NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901727549
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: xóm 3, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TÂN THẮNG

Mã số thuế: 2901856470
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2