CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Mỹ

DOANH NGHIỆP TN HƯỜNG NAM

Mã số thuế: 2900738298
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Tại nhà bà Hồ Thị Minh Hường, xóm 8, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KIÊN LỤC

Mã số thuế: 2900809541
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Kiên, xóm 8, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ QUỲNH MỸ

Mã số thuế: 2901125216
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH MỸ

Mã số thuế: 2901515086
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 2901523464
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THUẬN THIÊN

Mã số thuế: 2901619416
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Đậu Đức Tuấn, xóm 3, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MẠNH KIÊN CƯỜNG

Mã số thuế: 2901647170
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẤN TÀI

Mã số thuế: 2901860131
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TUẤN ANH

Mã số thuế: 2901904251
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Kiên, Xóm 8, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂM ĐẠT

Mã số thuế: 2901920944
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2