CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Nghĩa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN NAM SƠN

Mã số thuế: 3600811220
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU PHƯỢNG LOAN

Mã số thuế: 2901349135
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Nghĩa Phú, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HTX SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ MUỐI NGHĨA BẮC

Mã số thuế: 2901547017
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Bắc, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HỒ VĂN HUYỀN

Mã số thuế: 2901568426
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Nghĩa Phú, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SINH THÁI NÚI RỒNG

Mã số thuế: 2901629735
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU HOÀNG NGUYỆT

Mã số thuế: 2901639067
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Nghĩa Phú, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÃI NGANG – HÀ NỘI

Mã số thuế: 2901698496
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NGHĨA PHÚ

Mã số thuế: 2901721956
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nghĩa Phú, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU THẾ HÀ

Mã số thuế: 2901779321
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Phú, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN NAM SƠN TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 3600811220-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3