CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Ngọc

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH NGỌC

Mã số thuế: 2901510176
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 2901579890
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THÀNH CÔNG MINH

Mã số thuế: 2901628749
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Mã số thuế: 2901650751
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VƯỜN THUỐC NAM

Mã số thuế: 2901740821
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN TOÀN

Mã số thuế: 2901780704
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Thuận, xóm 6, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG MINH AN

Mã số thuế: 2901895053
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH WHITE GLUE VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901946163
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN LÝ

Mã số thuế: 2901974594
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUÝ HÒA

Mã số thuế: 2902035974
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Ngọc Thanh, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An