CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Tam

CÔNG TY TNHH DŨNG TUYỂN

Mã số thuế: 2901338260
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Quỳnh Tam, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG TẠI TỈNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 3000413193-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu Quỳnh Tam, Xóm 11, Xã Quỳnh Tam, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH TAM

Mã số thuế: 2901511691
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 3A, Xã Quỳnh Tam, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SÂM THÚY

Mã số thuế: 2901618740
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Quỳnh Tam, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MẠNH TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2901693473
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Tam, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NAM VINH

Mã số thuế: 2901766837
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Tam, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGUYÊN HUỆ

Mã số thuế: 2901778328
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Tam, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TUẤN THẢO

Mã số thuế: 2901930847
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3A, Xã Quỳnh Tam, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG

Mã số thuế: 2901938469
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Tam, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀN MẬN

Mã số thuế: 2901955986
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3A, Xã Quỳnh Tam, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2