CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Tân

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH LÝ THÀNH

Mã số thuế: 2900862288
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Bá Uyên, xóm 5, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BÌNH AN

Mã số thuế: 2900886169
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Văn phòng mỏ đá Lèn Thùng Buồng, xóm 6, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HỒNG QUỲNH

Mã số thuế: 2900897650
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MẠNH ĐỨC HÙNG

Mã số thuế: 2901064997
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Anh Hùng, xóm 11,, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MINH KHOA

Mã số thuế: 2901139071
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH TÂN

Mã số thuế: 2901525662
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ANH NGỌC MINH 078

Mã số thuế: 2901639229
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901654308
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đăng Công, thôn 6, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIM THÀNH HUY

Mã số thuế: 2901688882
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẰNG THẾ ANH

Mã số thuế: 2901707609
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3