CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Thạch

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HOÀNG THẠCH

Mã số thuế: 2900870070
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Cương, xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TƯỜNG MINH

Mã số thuế: 2901037263
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH THẠCH

Mã số thuế: 2901512021
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂM PHÚC THẮNG

Mã số thuế: 2901617602
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG HẢI AN

Mã số thuế: 2901676252
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Quang Vũ, xóm 9, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIÊN THỦY

Mã số thuế: 2901724058
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI HÀ CHÍNH

Mã số thuế: 2901731224
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901734183
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRUNG TÂM Y TẾ QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901764325
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 36

Mã số thuế: 2901801055
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3