CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Thắng

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ-TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2900776938
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Đông Xuân, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG HIỆP

Mã số thuế: 2900563866
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Khắc Hiệp, xóm 1 Đồng Tâm, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VINH AN

Mã số thuế: 2901257371
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 13 Tiến Thành, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH LONG

Mã số thuế: 2901276568
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HÙNG TRỊ

Mã số thuế: 2901400695
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 1, Đồng Tâm., Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẮNG B

Mã số thuế: 2901511959
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Quỳnh Thắng, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH THẮNG

Mã số thuế: 2901526225
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5 Tiến Thành, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XUÂN HOÀNG LAM

Mã số thuế: 2901639691
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DNTN TIẾN TÀI

Mã số thuế: 2901732429
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xóm 5, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH A&C TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 2901796599
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2