CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Thanh

CÔNG TY TNHH HÀ NGUYÊN PHÚ

Mã số thuế: 2901362344
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH THANH

Mã số thuế: 2901515752
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Quỳnh Thanh, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MẠNH SÁNG DUY ĐỆ

Mã số thuế: 2901733856
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINH TƯỜNG

Mã số thuế: 2901771682
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGỌC TÍNH QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901789721
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NHẬT MINH YẾN

Mã số thuế: 2901835061
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MẠNH CƯỜNG TOURIST

Mã số thuế: 2901903956
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM HÀ ANH PHÁT

Mã số thuế: 2901983905
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THANH

Mã số thuế: 2901991367
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU QUANG LÝ

Mã số thuế: 2902038566
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An