CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ QUỲNH THỌ

Mã số thuế: 2901121490
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Thọ Thắng, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HUY HIẾU

Mã số thuế: 2901231824
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Võ, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN THUẬN THỌ

Mã số thuế: 2901493160
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Thọ Nhân, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH THỌ

Mã số thuế: 2901521562
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Thọ Thắng, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 2 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TTG VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 0105804897-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Thọ Nhân, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DV DIÊM NGHIỆP LƯU QUANG

Mã số thuế: 2901643225
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Thọ Nhân, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THỌ PHÚ

Mã số thuế: 2901731538
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thọ Phú, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An