CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN QUỲNH LƯU NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900325607
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Lạch Quèn, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN BẮC MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2900588317
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Cảng cá Lạch Quèn, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẢI AN

Mã số thuế: 2900912877
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Cảng cá Lạch Quèn, thôn Đức Long, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ QUỲNH THUẬN

Mã số thuế: 2901119445
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Trường Thịnh, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MAY HẢI HOÀN

Mã số thuế: 2901387130
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Phủ Yên, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH THUẬN

Mã số thuế: 2901509780
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Phủ Yên, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOA LƯƠNG

Mã số thuế: 2901561928
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Trường Thịnh, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KINH DOANH HẢI GIANG

Mã số thuế: 2901635111
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Thanh Đoài, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẬU CẦN HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 2901870404
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Cảng cá xóm 9, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU MINH HỒNG

Mã số thuế: 2901938557
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Thuận Lợi, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2