CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Văn

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VĂN SƠN

Mã số thuế: 2900576311
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2900576449
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHOA KHƯƠNG

Mã số thuế: 2900608429
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Khương, xóm 11, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HỒ HOÀN CẦU

Mã số thuế: 2900770012
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Văn Hoàn, xóm 6,, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HƯNG

Mã số thuế: 2900783558
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Đậu Đức Kính, xóm 16, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TC

Mã số thuế: 2900835647
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Thái Văn Khoa, Xóm 7, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VĂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 2901035033
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Thao, xóm 16, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH DŨNG

Mã số thuế: 2901272193
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Thái Thị Lan, xóm 4, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TIẾN TÂN

Mã số thuế: 2901279664
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 15, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH VĂN

Mã số thuế: 2901327621
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Minh Hùng, xóm 7, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3 4