CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Vinh

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG QUÝ VINH XÃ QUỲNH VINH

Mã số thuế: 2901141666
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Lê Dũng, xóm 20, Xã Quỳnh Vinh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐẠI VINH

Mã số thuế: 2901553028
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 17, Xã Quỳnh Vinh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An