CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Yên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÂU THẾ

Mã số thuế: 2900788806
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Minh Châu, xóm 8, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VĨNH NGỌC

Mã số thuế: 2901227514
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xóm 2, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC HẢI

Mã số thuế: 2901231207
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN DŨNG QUYÊN

Mã số thuế: 2901404273
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Khuyên xóm 11, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI QUANG NHẬT

Mã số thuế: 2901410862
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Lê Quang Sáng, xóm 4, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH YÊN QUỲNH

Mã số thuế: 2901412450
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN HƯNG

Mã số thuế: 2901494164
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CHI NHÁNH MUỐI VĨNH NGỌC – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MUỐI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105873523-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 2901705337
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NAM YÊN

Mã số thuế: 2901707856
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3