CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Sơn Hải

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LUẬN HƯƠNG

Mã số thuế: 2901148566
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NHIỆM

Mã số thuế: 2901262639
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT LÀO

Mã số thuế: 2901270580
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH YẾN TRƯỜNG

Mã số thuế: 2901424015
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN SƠN HẢI

Mã số thuế: 2901463991
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON SƠN HẢI

Mã số thuế: 2901505987
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KINH DOANH XĂNG DẦU DANH THANH

Mã số thuế: 2901615919
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KINH DOANH TỔNG HỢP LÝ HẢI

Mã số thuế: 2901615901
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KINH DOANH XĂNG DẦU NAM ANH

Mã số thuế: 2901616214
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH XĂNG DẦU TUẤN MINH

Mã số thuế: 2901616510
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3