CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tân Sơn

TRƯỜNG MẦM NON TÂN SƠN

Mã số thuế: 2901510634
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LÂN DUNG

Mã số thuế: 2901574613
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TRANG NAM ĐÔNG

Mã số thuế: 2901633795
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU CHÂU MẬN

Mã số thuế: 2901840953
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 2B, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 3801046185-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH DARBY- CJ GENETICS

Mã số thuế: 3700608173-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Vùng tam giác xóm 8, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH GIANG SỊ

Mã số thuế: 2901930484
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO THÔNG

Mã số thuế: 2901936214
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DƯÊNG VA DIÊCH VUÊ TND TÂN SƠN VIÊÊT NAM

Mã số thuế: 2901943123
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xom 3, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH 91 XÂY DỰNG THIÊN ÂN

Mã số thuế: 2901959349
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2