CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tân Thắng

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN THẮNG

Mã số thuế: 2901019539
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 26/3, xã Tân Thắng, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP XI MĂNG TÂN THẮNG

Mã số thuế: 2901132319
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Bắc Thắng, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON TÂN THẮNG

Mã số thuế: 2901506243
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Tân Thắng, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẢO AN

Mã số thuế: 2901618532
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xóm 12/9, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI TÂN THẮNG

Mã số thuế: 2901773376
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Bắc Thắng, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN GẤC TÂN THẮNG

Mã số thuế: 2901773369
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xã Tân Thắng, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY FLSMIDTH A/S ĐAN MẠCH

Mã số thuế: 2901852973
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Công ty CP xi măng Tân Thắng, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯU ĐẶNG

Mã số thuế: 2901855678
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 26/3, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901857971
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 26-3, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An