CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tiến Thủy

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẮC VÂN

Mã số thuế: 2900596621
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Bắc, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẢI TÂM

Mã số thuế: 2900899432
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Đức Xuân, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN ĐÓNG MỚI VÀ SỮA CHỮA TÀU THUYỀN TRẦN ĐỨC BÌNH

Mã số thuế: 2901138670
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Đức Xuân, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HÙNG HOÀI

Mã số thuế: 2901575455
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Đức Xuân, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XINH VIỆT

Mã số thuế: 2901612467
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Đức Xuân, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÙI PHIÊN

Mã số thuế: 2901617955
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Thông, xóm Đức Xuân, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LỰC CHIẾN

Mã số thuế: 2901628516
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Đức Xuân, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU HÀ HƯNG

Mã số thuế: 2901638225
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Tiến Mỹ, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN MAI BAN

Mã số thuế: 2901721233
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Minh Sơn, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VỮNG LUYẾN

Mã số thuế: 2901741310
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Chợ Phúc Thành, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3