CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Tân Kỳ

UBND XÃ HỒNG THÀNH

Mã số thuế: 2900606446
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Hồng Thành, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÀNH

Mã số thuế: 2901102385
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tân Xuân, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DÂN LẬP HỒNG THÀNH

Mã số thuế: 2901125858
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tân Xuân, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HỒNG HỒNG

Mã số thuế: 2901282762
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Nam Xuân, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CÔNG ĐIỆP

Mã số thuế: 2901301863
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Bắc Xuân, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN MÁY TÍNH MTC CÔNG NGHỆ

Mã số thuế: 2901330092
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tân Xuân, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM XNK MỸ NGHỆ VIỆT HÙNG

Mã số thuế: 2901438177
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Xuân Đào, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ANH THƯ

Mã số thuế: 2901511363
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Hà Văn Linh, xóm Tây Xuân, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LỘC KHANH

Mã số thuế: 2901667709
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Lộc, xóm Phú Đa, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BỘT BẢ – SƠN NƯỚC LIÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 2901843979
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Phú Đa, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3 35