CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Tân Kỳ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG THÀNH

Mã số thuế: 2901862611
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Xuân An, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI HP

Mã số thuế: 2901896762
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Xuân An, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG BẢO NAM

Mã số thuế: 2901943807
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Xuân Đào, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỒNG THÀNH

Mã số thuế: 2901957990
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY TÂN

Mã số thuế: 2902006934
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Triều Cảnh, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TÂN KỲ

Mã số thuế: 2900326047
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: k6 – Thị trấn tân kỳ, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÔNG CON

Mã số thuế: 2900324917
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIỀU PHƯƠNG

Mã số thuế: 2900328485
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG NGỌC KHANH

Mã số thuế: 2900328559
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Khanh, khối 3, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MINH THƠM

Mã số thuế: 2900280441
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Biện Trọng Minh, khối 9, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

1 2 3 4 35