CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Tân Kỳ

DOANH NGHIỆP TN HOA TUYẾN

Mã số thuế: 2900334577
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THỦY LỢI TÂN KỲ

Mã số thuế: 2900388068
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC XE MÁY HẢI TÀI

Mã số thuế: 2900514121
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 6,, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NAM VIỆT

Mã số thuế: 2900539373
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Việt, khối 7, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TÁM TÀI

Mã số thuế: 2900607023
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ GIA

Mã số thuế: 2900618032
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 10,, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2900400484
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Trường, khối 8, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN THÀNH

Mã số thuế: 2900696496
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Đệ, khối 6, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG ĐÀO

Mã số thuế: 2900776913
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Ngọc Hồng, xóm 4, khối 8, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN BIỂN HỒNG

Mã số thuế: 2900795391
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà bà Võ Thị Hồng, khối 2, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

1 2 3 4 5 35