CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Thị Trấn Tân Kỳ

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TÂN KỲ

Mã số thuế: 2900326047
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: k6 – Thị trấn tân kỳ, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÔNG CON

Mã số thuế: 2900324917
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIỀU PHƯƠNG

Mã số thuế: 2900328485
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG NGỌC KHANH

Mã số thuế: 2900328559
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Khanh, khối 3, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MINH THƠM

Mã số thuế: 2900280441
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Biện Trọng Minh, khối 9, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HOA TUYẾN

Mã số thuế: 2900334577
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THỦY LỢI TÂN KỲ

Mã số thuế: 2900388068
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC XE MÁY HẢI TÀI

Mã số thuế: 2900514121
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 6,, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NAM VIỆT

Mã số thuế: 2900539373
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Việt, khối 7, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TÁM TÀI

Mã số thuế: 2900607023
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

1 2 3 13