CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Đồng Văn

DOANH NGHIỆP TN THANH TÂM

Mã số thuế: 2900524049
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm Tân Đông, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG QUẾ

Mã số thuế: 2901007124
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Quế, ngã ba Đồng Lau, xã Đồng Văn, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỆT LINH

Mã số thuế: 2901047310
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Diên, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG XE Ô TÔ KIỀU CƯỜNG

Mã số thuế: 2901433796
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Ngã ba Đồng Lau, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÀNH BÌNH TÂN KỲ

Mã số thuế: 2901716515
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Vĩnh Đồng, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 2901722156
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Diên, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN THÀNH DANH

Mã số thuế: 2901836925
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Đông, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THU TÀI

Mã số thuế: 2901854314
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Đông, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP GREEN FUTURE VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901888680
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Nhà Tra, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG SÔNG CON

Mã số thuế: 2901986494
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Bục, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

1 2