CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Kỳ Sơn

CÔNG TY CP HÓA CHẤT VINH

Mã số thuế: 2900599950
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH AN THỌ TÂN KỲ

Mã số thuế: 2900729085
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANH LỆ

Mã số thuế: 2901122977
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Lệ, xóm Cầu Trôi, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA TUYẾN TẠI KỲ SƠN TÂN KỲ

Mã số thuế: 2900334577-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP SINH HỌC AN HÀ

Mã số thuế: 2901399721
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tiền Phong 2, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN DƯỢC LIỆU ANH ĐỨC

Mã số thuế: 2901553959
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TH

Mã số thuế: 2901641098
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Phượng Kỳ 1, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ PHÁT

Mã số thuế: 2901717526
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Hiền, xóm 1, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍNH PHƯƠNG HƯỚNG

Mã số thuế: 2901782758
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Dốc Sư, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP SAN XUÂT GAÊCH NGOI TUYNEL TÂN KY

Mã số thuế: 2901786551
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Bãi Gỏi xóm Kỳ Phong, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

1 2 3