CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Kỳ Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG CHÂU

Mã số thuế: 2900673770
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 2 Diễn Nam, Xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CỬA HÀNG XĂNG DẦU MÙI THỊNH

Mã số thuế: 2900804776
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Thanh Tân, Xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG HÒA

Mã số thuế: 2900943057
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thế Cường, xóm 2, Thanh Tân, Xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HỢP PHÁT

Mã số thuế: 2901766805
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH MINH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901778247
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 2 Diễn Nam, Xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ANH OANH

Mã số thuế: 2901796359
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 2, HTX Thanh Tân, Xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN THỊNH TÂN KỲ

Mã số thuế: 2901850013
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 1 Tân Sơn, Xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HỒNG THUẬN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901855332
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Viết Hồng, xóm 2, Xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 116

Mã số thuế: 2901899717
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 2 Diễn Nam, Xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THÀNH HOA

Mã số thuế: 2901903018
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 1 Diễn Nam, Xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

1 2